نام واحد : آریان گام ساوه

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : تهران - تقاطع...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زرندیه-شهرک صنعتی مامونیه-قطعه5
 • تلفن واحد : *****452جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی واحدی
 • تلفن مدیر : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مامونیه

نام محصول : عایق رطوبتی

 • سریال مجوز : 3110103
 • شماره مجوز : 7019
 • تاریخ مجوز : 25/04/1384
 • کد محصول : 26991220
 • شرح محصول : عایق رطوبتی
 • ظرفیت : 2,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%