نام واحد : بلور گمین

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : تهران- میدان...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 جاده رشت
 • تلفن واحد : *******************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی محمد وقاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیشه های مظروف خانگی

 • سریال مجوز : 3700213
 • شماره مجوز : 25008
 • تاریخ مجوز : 28/10/1388
 • کد محصول : 26101540
 • شرح محصول : بلورجات
 • ظرفیت : 23,860 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%