نام واحد : نگهدارکرمی و شرکا

نام محصول : آجر فشاری

 • سریال مجوز : 3700216
 • شماره مجوز : 4381
 • تاریخ مجوز : 12/05/1373
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 10,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%