نام واحد : کاشی و سرامیک الوند

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران –...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین ـ انتهای شهر صنعتی البرز ـ خیابان حکمت 14
 • تلفن واحد : *****************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا حسین رشیدی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کاشی سرامیکی

 • سریال مجوز : 3700217
 • شماره مجوز : 44333
 • تاریخ مجوز : 06/05/1372
 • کد محصول : 26931153
 • شرح محصول : کاشی سرامیکی کف
 • ظرفیت : 3,250,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%