نام واحد : حسین ورضاوقهرمان حسینلو

نام محصول : موزائیک

 • سریال مجوز : 3700223
 • شماره مجوز : 5592
 • تاریخ مجوز : 17/11/1372
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 30,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%