نام واحد : سید احمد حسینی

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : قزوین - کیلومتر 18 جاده قزوین- حصار خروان ج کبریت میان
 • تلفن واحد : *****************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیداحمد حسینی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تیرچه پیش فشرده سیمانی

 • سریال مجوز : 3700226
 • شماره مجوز : 3217
 • تاریخ مجوز : 29/02/1390
 • کد محصول : 26951121
 • شرح محصول : تیرچه پیش فشرده سیمانی
 • ظرفیت : 60,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%