نام واحد : تعاونی راهداران کشور

 • استان : مرکزی
 • شهر : فراهان
 • نشانی شرکت : تهران - خ...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فراهان-شهرک صنعتی فرمهین
 • تلفن واحد : ********367جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین قاهری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فرمیهین

نام محصول : رنگ ترافیک

 • سریال مجوز : 3110301
 • شماره مجوز : 16743
 • تاریخ مجوز : 17/07/1385
 • کد محصول : 24221125
 • شرح محصول : گلاسبید
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%