نام واحد : پرهیزکار

نام محصول : تولیدات سیمانی

 • سریال مجوز : 3700228
 • شماره مجوز : 14470
 • تاریخ مجوز : 27/06/1359
 • کد محصول : 26951210
 • شرح محصول : سایر کالاهای بتونی-سیمانی وگچی
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%