نام واحد : شیشه قزوین

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 جاده قزوین -رشت
 • تلفن واحد : **********4-2جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا علاقبندیان
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیشه جام بصورت Sheet

 • سریال مجوز : 3700244
 • شماره مجوز : 6764
 • تاریخ مجوز : 10/05/1385
 • کد محصول : 26101110
 • شرح محصول : شیشه تخت وپرس شده یاقالبگیری شده برای ساختمان وائینه جام
 • ظرفیت : 42,875 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%