نام واحد : شیشه قزوین

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 جاده قزوین -رشت
 • تلفن واحد : **********4-2جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا علاقبندیان
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیشه جام

 • سریال مجوز : 3700244
 • شماره مجوز : 6764
 • تاریخ مجوز : 10/05/1385
 • کد محصول : 26101111
 • شرح محصول : شیشه جامکارنشده
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%