نام واحد : گروه تولیدی و صنعتی چیپال

نام محصول : مقاطع الومینیومی

 • سریال مجوز : 3103382
 • شماره مجوز : 29150
 • تاریخ مجوز : 31/05/1358
 • کد محصول : 27201451
 • شرح محصول : پروفیل الومینیومی
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%