نام واحد : گروه تولیدی و صنعتی چیپال

نام محصول : ابکاری آنادایزینگ

 • سریال مجوز : 3103382
 • شماره مجوز : 29150
 • تاریخ مجوز : 31/05/1358
 • کد محصول : 28921110
 • شرح محصول : ابکاری وسایرعملیات صنعتی روی فلزات plating
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2892
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%