نام واحد : عباسعلی سعادت ورنوسفادرانی و سید عباس افضلی اسفید واجانی

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی |...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس آباد بلواربوستان گلبن پنجم قطعه 41سی
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباسعلی سعادت ورنوسفادرانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : برش انواع سنگ تراورتن

 • سریال مجوز : 610299000000
 • شماره مجوز : 34384
 • تاریخ مجوز : 21/04/1394
 • کد محصول : 2696412314
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 934 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%