نام واحد : گوهر سنگ نیما

 • استان : فارس
 • شهر : نی ریز
 • نشانی شرکت : تنگ حنا...
 • تلفن شرکت : ********073جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نیریز شهرک صنعتی تنگ حنا
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود علیخانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برش انواع سنگ چینی و کریستال

 • سریال مجوز : 610300000000
 • شماره مجوز : 40433
 • تاریخ مجوز : 15/06/1393
 • کد محصول : 2696412311
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%