نام واحد : زهرا حاجی حیدری

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : شهرک حسین آباد
 • تلفن شرکت : ********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه خ 20
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زهرا حاجی حیدری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک حسین آبادگاریچه

نام محصول : برش انواع سنگ گرانیتی

 • سریال مجوز : 610302000000
 • شماره مجوز : 33163
 • تاریخ مجوز : 21/05/1393
 • کد محصول : 2696412302
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%