نام واحد : آریا نوین باقرآباد محلات

 • استان : مرکزی
 • شهر : محلات
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : محلات - شهرک صنعتی ارقده خیابان زنبق غربی
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالفضل رجبی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برش انواع سنگ تراورتن

 • سریال مجوز : 610303000000
 • شماره مجوز : 19789
 • تاریخ مجوز : 01/06/1393
 • کد محصول : 2696412314
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%