نام واحد : جعفر امانی

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اراک - قطب صنعتی خ هواشناسی همت 3
 • تلفن واحد : ****413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جعفر امانی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ریخته گری آلومینیوم

 • سریال مجوز : 3103594
 • شماره مجوز : 28335
 • تاریخ مجوز : 22/09/1378
 • کد محصول : 27321110
 • شرح محصول : ریخته گری فلزات رنگین آلومینیوم
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2732
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%