نام واحد : متحدکاراراک

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی حاجی آباد-خیابان صنعت
 • تلفن واحد : ****413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن شهرجردی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آلیاژفلزات غیرآهنی

 • سریال مجوز : 3103607
 • شماره مجوز : 2713
 • تاریخ مجوز : 12/02/1385
 • کد محصول : 27201320
 • شرح محصول : آلیاژفلزات غیرآهنی
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%