نام واحد : رامین هاشمی

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : سراب زارم
 • تلفن شرکت : ********066جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجرد - سراب زارم
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رامین هاشمی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برش انواع سنگ مرمریت

 • سریال مجوز : 610305000000
 • شماره مجوز : 20395
 • تاریخ مجوز : 05/07/1393
 • کد محصول : 2696412308
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%