نام واحد : سید مجتبی داودی

 • استان : خوزستان
 • شهر : بندر ماهشهر
 • نشانی شرکت : شهرک نفت خ...
 • تلفن شرکت : ********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : ******065جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید مجتبی داودی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندر ماهشهر

نام محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته

 • سریال مجوز : 610307000000
 • شماره مجوز : 06-30580
 • تاریخ مجوز : 27/07/1393
 • کد محصول : 2695512368
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%