نام واحد : صنعت پیشه

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : تهران میدان...
 • تلفن شرکت : *****660جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اراک - قطب صنعتی سه راهی خمین خ 2
 • تلفن واحد : ****413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کیانی
 • تلفن مدیر : *****660جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ریخته گری چدن خاکستری

 • سریال مجوز : 3103780
 • شماره مجوز : 15891
 • تاریخ مجوز : 11/01/1377
 • کد محصول : 27311117
 • شرح محصول : ریخته گری چدن خاکستری بروش القایی
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2731
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%