نام واحد : تعاونی تولید قطعات بتنی عمران بتن عدالت

 • استان : خوزستان
 • شهر : ایذه
 • نشانی شرکت : جاده اصفهان...
 • تلفن شرکت : ********069جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج شهید مرادی روبروی نمایندگی ایران خودرو
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سلطان احمدی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی

 • سریال مجوز : 610309000000
 • شماره مجوز : 06-32612
 • تاریخ مجوز : 06/08/1393
 • کد محصول : 2695512364
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%