نام واحد : میرزائیان عراقی علی وحمیدرضا

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : اراک-شهرک صنعتی ایبک اباد
 • تلفن واحد : *****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا میرزائیان
 • تلفن مدیر : ****405جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گرده

 • سریال مجوز : 3103875
 • شماره مجوز : 19973
 • تاریخ مجوز : 20/07/1377
 • کد محصول : 27201411
 • شرح محصول : ورق الومینیوم
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%