نام واحد : آلومینیوم باستان سازان اراک

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اراک - کیلومتر 11 جاده تهران
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احسان حسینی
 • تلفن مدیر : ****413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مقاطع فلزی آلومینیوم

 • سریال مجوز : 3104112
 • شماره مجوز : 11967
 • تاریخ مجوز : 17/05/1386
 • کد محصول : 28111117
 • شرح محصول : مقاطع فلزی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2811
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%