نام واحد : تعاونی پرتوپروفیل آلومینیوم اراک

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اراک - سه راهی خمین- شهرک صنعتی شماره 1- خ سازندگان
 • تلفن واحد : *********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد مشهدی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اراک

نام محصول : لوله و پروفیل الومینیومی

 • سریال مجوز : 3104202
 • شماره مجوز : 2726
 • تاریخ مجوز : 25/05/1379
 • کد محصول : 27201451
 • شرح محصول : پروفیل الومینیومی
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%