نام واحد : محمدحسین جعفری

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : شهرک باهنر...
 • تلفن شرکت : ********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمان شهرک صنعتی شماره 2 ناحیه aخ سوم سمت راست خ اول
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته

 • سریال مجوز : 610312000000
 • شماره مجوز : 38984
 • تاریخ مجوز : 19/08/1397
 • کد محصول : 2695512368
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 14,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%