نام واحد : لوله وپروفیل کاوه ساوه

نام محصول : پروفیل آهنی

 • سریال مجوز : 3104298
 • شماره مجوز : 2622
 • تاریخ مجوز : 04/05/1374
 • کد محصول : 27101262
 • شرح محصول : پروفیل آهنی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%