نام واحد : آلومینات

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : تهران -...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی حاجی آباد-خیابان پرچم-خیابان حدید
 • تلفن واحد : ************086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدجواد ایمانی راد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ماشین کاری فلزات

 • سریال مجوز : 3104553
 • شماره مجوز : 9062
 • تاریخ مجوز : 27/04/1388
 • کد محصول : 28921157
 • شرح محصول : ماشین کاری فلزات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2892
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%