نام واحد : حبیبی یوسف

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : اراک -...
 • تلفن شرکت : ****413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اراک-کیلومتر4جاده تهران-روبروی پمپ بنزین
 • تلفن واحد : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : یوسف حبیبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پروفیل الومینیومی

 • سریال مجوز : 3104788
 • شماره مجوز : 15546
 • تاریخ مجوز : 07/11/1381
 • کد محصول : 27201451
 • شرح محصول : پروفیل الومینیومی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 27
 • گروه 4 رقمی : 2720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%