نام واحد : سنگبری سنگ سازان مروارید سیرجان

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان شهرک صنعتی ش 1
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا تاج آبادی پور
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سیرجان1

نام محصول : برش انواع سنگ چینی و کریستال

 • سریال مجوز : 610313000000
 • شماره مجوز : 40021
 • تاریخ مجوز : 17/09/1393
 • کد محصول : 2696412311
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 4,625 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%