نام واحد : ماشین سازی شمال پیروز

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تهران...
 • تلفن شرکت : **********019جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سلمانشهر
 • تلفن واحد : ***********019جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید عربشاهی فرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساقی کلایه

نام محصول : مصنوعات ضدانفجار گلند

 • سریال مجوز : 3010734
 • شماره مجوز : 38835
 • تاریخ مجوز : 05/12/1386
 • کد محصول : 28991223
 • شرح محصول : مصنوعات ضدانفجار
 • ظرفیت : 255 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%