نام واحد : اسداله پیروزی خواه

نام محصول : چاپ روی فلزات

 • سریال مجوز : 1759058
 • شماره مجوز : 41401
 • تاریخ مجوز : 24/12/1370
 • کد محصول : 28921154
 • شرح محصول : چاپ فلزات آلومینیوم
 • ظرفیت : 258 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%