نام واحد : تعاونی تولیدی مازند میله طبرستان

 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • نشانی شرکت : نکا روبروی...
 • تلفن شرکت : ****564جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بهشهر شهرک صنعتی روبروی خوراک دام اریا
 • تلفن واحد : ****555جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالفضل رمضانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بهشهر

نام محصول : فرم دهی انواع فلزات بروش کشیدنمفتول

 • سریال مجوز : 3010889
 • شماره مجوز : 701/2997
 • تاریخ مجوز : 05/02/1389
 • کد محصول : 28911150
 • شرح محصول : فرم دهی انواع فلزات بروش کشیدن مفتول
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%