نام واحد : سیستمهای گرمایشی بخارالوند

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : نوفل لوشاتو...
 • تلفن شرکت : *****667جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد انتهای بلوارنگارستان خ گل افشان 4بلوک 237 ام
 • تلفن واحد : ********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غفار شجاعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : دیگ بخارحرارت مرکزی

 • سریال مجوز : 1759064
 • شماره مجوز : 67005
 • تاریخ مجوز : 13/08/1385
 • کد محصول : 28121133
 • شرح محصول : طراحی مونتاژدیگ بخار
 • ظرفیت : 15 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع تانکر-مخزن وکانتینرهای فلزی(2812)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%