نام واحد : علی داود و مهدی شاهرخی زاد- پارس شاهین

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی خرمدشت خ ششم
 • تلفن واحد : ********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی داود و مهدی شاهرخی زاد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع مهره

 • سریال مجوز : 1759078
 • شماره مجوز : 37927
 • تاریخ مجوز : 28/10/1378
 • کد محصول : 28991113
 • شرح محصول : مهره های برنجی 4/3
 • ظرفیت : 17 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%