نام واحد : آمل آهن صنعت

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : آمل میدان هزارسنگر
 • تلفن واحد : *****************012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرهاد نجات
 • تلفن مدیر : *******939جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کوره هوای گرم

 • سریال مجوز : 3011019
 • شماره مجوز : 1135
 • تاریخ مجوز : 26/01/1383
 • کد محصول : 29141182
 • شرح محصول : کوره هوای گرم
 • ظرفیت : 250 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2914
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%