نام واحد : تجارت لوازم خانگی هانی تجارت خزر س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • نشانی شرکت : تهران خ کمیل...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی مرزن آباد
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منصور پور ابوالقاسم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مرزن آباد

نام محصول : انواع لوازم خانگی ظروف تفلن

 • سریال مجوز : 3011418
 • شماره مجوز : 701/14636
 • تاریخ مجوز : 31/04/1391
 • کد محصول : 28991251
 • شرح محصول : ظروف تفلون
 • ظرفیت : 370 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%