نام واحد : مهدی محمدی

نام محصول : انواع قالب فلزی بروش ماشینکاری

 • سریال مجوز : 1759080
 • شماره مجوز : 37987
 • تاریخ مجوز : 29/10/1378
 • کد محصول : 28921310
 • شرح محصول : تراشکاری قطعات صنعتی قرقر
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%