نام واحد : فولاد کاران مازندران

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی امل
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی آمل فاز یک
 • تلفن واحد : *******122جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسدالله تورنگ
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آمل(امام زاده عبدالله)

نام محصول : مخازن هوایی و زمینی

 • سریال مجوز : 3011488
 • شماره مجوز : 701/32881
 • تاریخ مجوز : 13/11/1387
 • کد محصول : 28121120
 • شرح محصول : ساخت مخزن
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2812
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%