نام واحد : میلان گاز آمل

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل
 • تلفن شرکت : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل شهرک صنعتی جمشیدآباد
 • تلفن واحد : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : لاله آبادی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آمل(جمشیدآباد)

نام محصول : انواع ابگرمکن های گازی

 • سریال مجوز : 3011799
 • شماره مجوز : 701/11802
 • تاریخ مجوز : 03/05/1390
 • کد محصول : 29301440
 • شرح محصول : انواع ابگرمکن های گازی
 • ظرفیت : 5,600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2930
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%