نام واحد : سعیداسماعیلی ایوانکی

نام محصول : جعبه فلزی

 • سریال مجوز : 1759111
 • شماره مجوز : 69893
 • تاریخ مجوز : 19/07/1379
 • کد محصول : 28991244
 • شرح محصول : جعبه های فلزی
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%