نام واحد : سعید شایسته راد

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : کلارآباد...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سلمانشهر
 • تلفن واحد : *******192جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید شایسته راد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساقی کلایه

نام محصول : تیغچه های برشی

 • سریال مجوز : 3012020
 • شماره مجوز : 701/19449
 • تاریخ مجوز : 22/06/1388
 • کد محصول : 28931290
 • شرح محصول : تیغچه های برشی
 • ظرفیت : 86 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2893
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%