نام واحد : سیدمحمد حسینی

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قائمشهر...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قائمشهرکیلومتر1جاده جویبارروبروی انبارحاجی ولی زاده جنب مفرغ
 • تلفن واحد : *******123جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسینی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع واشر فلزی

 • سریال مجوز : 3012081
 • شماره مجوز : 3089
 • تاریخ مجوز : 27/02/1383
 • کد محصول : 28991122
 • شرح محصول : انواع واشر فلزی
 • ظرفیت : 460 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%