نام واحد : صنایع فلزی کاوش کام آسیا علی گرگانی

نام محصول : انواع قالب فلزی بروش ماشینکاری

 • سریال مجوز : 1759119
 • شماره مجوز : 37256
 • تاریخ مجوز : 12/11/1392
 • کد محصول : 28921310
 • شرح محصول : قالبسازی قالب آلومینیومی
 • ظرفیت : 18 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%