نام واحد : فولاد سازه خزر س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : بابل...
 • تلفن شرکت : *********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساری ک18ج خزر اباد شهرک صنعتی فاز2
 • تلفن واحد : ************011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسماعیل غیاثیان
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فاز 2

نام محصول : خرپای فلزی

 • سریال مجوز : 3012238
 • شماره مجوز : 4035
 • تاریخ مجوز : 03/03/1384
 • کد محصول : 28111114
 • شرح محصول : خرپای فلزی
 • ظرفیت : 38,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2811
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%