نام واحد : نگین نزار

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : تهران شهرک...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل شهرک صنعتی بندپی شهرک صنعتی رجه
 • تلفن واحد : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رحمت اله مرادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابل(بندپی)

نام محصول : ظروف استیل-قوری کتری بشقاب

 • سریال مجوز : 3012492
 • شماره مجوز : 701/32737
 • تاریخ مجوز : 17/12/1390
 • کد محصول : 28991253
 • شرح محصول : ظروف استیل
 • ظرفیت : 737 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%