نام واحد : مازند قوطی - س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : ساری بلوار...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابلسر ناحیه صنعتی میرود قطعه شماره 1
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی نظری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قوطی فلزی

 • سریال مجوز : 3012874
 • شماره مجوز : 10750
 • تاریخ مجوز : 11/04/1386
 • کد محصول : 28991243
 • شرح محصول : قوطی فلزی
 • ظرفیت : 1,890 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%