نام واحد : کابینت سازی رنگین کار تک رنگ شمال

 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • نشانی شرکت : نوشهر خ...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چالوس بلوار امام رضا روبروی آهن فروشی سام
 • تلفن واحد : ****225جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رسول حسینی پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابینت فلزی

 • سریال مجوز : 3013045
 • شماره مجوز : 701/33612
 • تاریخ مجوز : 16/11/1387
 • کد محصول : 28991316
 • شرح محصول : کابینت فلزی
 • ظرفیت : 1,800 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%