نام واحد : تعاونی تولیدی پارس فورج

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل خ...
 • تلفن شرکت : ******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بندپی
 • تلفن واحد : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود علیجان پورآقاملکی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابل(بندپی)

نام محصول : قطعات خودرو ادوات کشاورزی به روش فورجینگ

 • سریال مجوز : 3013113
 • شماره مجوز : 701/31621
 • تاریخ مجوز : 15/10/1388
 • کد محصول : 28911111
 • شرح محصول : فورجینگ فولاد
 • ظرفیت : 1,050 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%