نام واحد : محسن شریفی

نام محصول : انواع پولی

 • سریال مجوز : 1759157
 • شماره مجوز : 38974
 • تاریخ مجوز : 17/11/1378
 • کد محصول : 29131234
 • شرح محصول : چدن پولی دور متغیر و شاتون نوشابه
 • ظرفیت : 3 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%