نام واحد : خرمعلی قاسمی

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی پرند بلوار گلستان کوچه شقایق قطعه 143 سی
 • تلفن واحد : ****421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جعفر موسوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : فرم دهی انواع فلزات بروش کشیدن مفتول

 • سریال مجوز : 1759169
 • شماره مجوز : 41123
 • تاریخ مجوز : 18/11/1390
 • کد محصول : 28911150
 • شرح محصول : کشش مفتولی آهنی ازضایعات
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : فورجینگ -پرسکاری -قالبزنی -فورم دهی غلتکی فلزات - متالوژی پودر(2891)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%