نام واحد : توسعه صنایع گرمایشی البرز س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل خ طالب...
 • تلفن شرکت : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بابکان
 • تلفن واحد : **********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید حداد
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آمل3(بابکان)

نام محصول : سیلندرگاز مایع صنعتی

 • سریال مجوز : 3013288
 • شماره مجوز : 701/21207
 • تاریخ مجوز : 09/07/1391
 • کد محصول : 28121171
 • شرح محصول : سیلندرگاز مایع صنعتی
 • ظرفیت : 224 عدد
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2812
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%