نام واحد : عباس ناصرخیل

نام محصول : تراشکاری

 • سریال مجوز : 1759196
 • شماره مجوز : 39524
 • تاریخ مجوز : 24/11/1378
 • کد محصول : 28921156
 • شرح محصول : تراشکاری قطعات صنعتیسیلندران
 • ظرفیت : 6 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%