نام واحد : توسعه ماشین الات کشورزی وسازه های فلزی البرز امل

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل کیلومتر...
 • تلفن شرکت : ******325جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل ک 1 ج جدید آمل به بابل
 • تلفن واحد : **********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا توکلی بزاز
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پرسکاری انواع فلزات

 • سریال مجوز : 3014002
 • شماره مجوز : 8434
 • تاریخ مجوز : 23/03/1387
 • کد محصول : 28911120
 • شرح محصول : پرسکاری انواع فلزات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%